Phần Mềm Đánh Theo

Vui lòng liên hệ 0963 968 155
- Phần mềm hỗ trợ :

- .net framework 4.0 1_download.gif

- MSVC R2008 1_download.gif

Giới Thiệu:
- Hình minh họa:
1. Đánh theo IBET888:
outstandingAGIBET.PNG

+ Máy đánh theo:
memberoutstandingIBET.PNG

1. Đánh theo SBOBET:
outstandingAGSBO.PNG

+ Máy đánh theo:
memberoutstandingSBO.PNG

- Miêu tả chức năng : cược theo tất cả các mã cược của 1 hoặc nhiều tài khoản được chỉ định.

Giới thiệu chức năng của phần mềm Folow:

1. Đăng nhập:
login.png2. Giao diện chính:
- Phần mềm có 2 chức năng đánh theo : theo IBET và Theo SBOBET chia làm 2 tab trên khung chính.
- Chức năng cài đặt tài khoản member để theo và tài khoản tổng (sub) agent của IBET và SBOBET.
- Phần mềm có thể cài theo 1 hoặc nhiều tài khoản member của cùng một tổng.
mainflibet.png

mainflsbo.png


3. Setting tài khoản theo:
settingfl%281%29.png

4. Setting theo từng tài khoản đánh theo:
undersetting.png